Om Bjarne Eidskrem

Page

Faglig og personlig bakgrunn:

Ansatt i forsikringselskap i 35 år hvor jeg i mange år jobbet med rehabilitering av skadelidte mennesker. Begynte og lære meg kinesiologi i 1990, “Touch for Health”, Internationalt godkjent Instruktør, har fullført Dr. Bruce Dewe sitt system innenfor kinesiologi , og  er “Proffesional Kinesiologi Provider”

Andre retninger jeg har erfaring fra:

Kranie Sakral terapi  (Stanley Rosenberg Institut, Danmark)

NLP  (Nils Jørgen Sælleg, Jorunn Sjøbakken og Truls Fleiner)

Lock Foot syndrome, anisomeli  (Tannlege Kjell Bjørner)

Resonansbehandling   (Dr.Christian Helmrich)

Stressfrigjøringkinesiologi  I + 2  (Københavns Kinesiologiskole)

Akupunktur 2000 (John Boel, Dansk Akupuntur Union)

Forskjellige kurs:

Kurs i dysbiose og tungmetaller (Bioingeniør og Homeopat Dag Tveiten)

Kurs i hormonenes betydning for helsen (Dr. Leif Ims)

Kurs i opoide gluten og casein peptiders betydning for helsen (Overlege Karl Reichelt)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s